Kontakt

ARCID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Śniadeckich 1/6
60-773 Poznań

BIURO
ul. Stablewskiego 43/8
60-213 Poznań

tel. +48 61 823 39 81
fax. +48 61 823 35 41
email: biuro@arcid.pl

NIP 778-00-21-351
REGON 008059754
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000427683

Kapitał zakładowy: 61.000 zł

--------

W związku z planowanym podziałem Arcid sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku na nowoutworzoną Arcid Bis sp. z o.o.,  na podstawie art. 535 par. 3 ksh. udostępniamy plan podziału Arcid sp. z o.o. na naszej stronie internetowej. 

Pobierz plan podziału Arcid sp. z o.o.

 

 

napisz do nas: