Sil-Select Plus – podłoże do preparatyki plemników

Sil-Select Plus – gotowy do użycia system gradientowy do preparatyki nasienia. System składa się z następujących gradientów:

  • Górna warstwa Sil-Select Plus (45%)
  • Sil-Select Plus (80%)
  • Dolna warstwa Sil-Select Plus (90%)

Gradienty Sil-Select Plus składają się z pokrytych silanem koloidalnych cząsteczek krzemionki zawieszonych w zbuforowanym za pomocą HEPES zbalansowanym roztworze soli Earl’a (EBSS) z dodatkiem 0,4-2,2 g/l ludzkiej albuminy surowiczej (HSA).

Niektóre produkty (patrz kody poniżej) zawierają także 10 mg/l gentamycyny. System Sil-Select Plus może być stosowany w połączeniu z IUI, IVF i ICSI.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWÓW WRAZ Z KODAMI ZAMÓWIEŃ:

SIP008 (zestaw na 8 preparatyk)
8 x 2,5ml Sil-Select Plus DOLNA WARSTWA
8 x 2,5ml Sil-Select Plus GÓRNA WARSTWA
8 x 5ml podłoża Sil-Select Plus do płukania plemników/inseminacji

SIP016 (zestaw na 16 preparatyk)
2 x 20ml Sil-Select Plus DOLNA WARSTWA
2 x 20ml Sil-Select Plus GÓRNA WARSTWA
5 x 20ml podłoża Sil-Select Plus do płukania plemników/inseminacji

SIP020LO
1 x 20ml Sil-Select Plus DOLNA WARSTWA

SIP020UP
1 x 20ml Sil-Select Plus GÓRNA WARSTWA

SIP050 (2x50ml)
1 x 50ml Sil-Select Plus DOLNA WARSTWA
1 x 50ml Sil-Select Plus GÓRNA WARSTWA

SIP100 (2x100ml)
1 x 100ml Sil-Select Plus DOLNA WARSTWA
1 x 100ml Sil-Select Plus GÓRNA WARSTWA

SIP80_100
1 x 100ml Sil-Select Plus 80%

Sil-Select Plus – podłoże do preparatyki plemników

Sil-Select Plus jest gotowym do użycia systemem gradientowym do preparatyki nasienia.

Dostępne są wymienione gradienty:

  • Sil-Select Plus Upper layer (45%) – górna warstwa
  • Sil-Select Plus 80%
  • Sil-Select Plus Lower layer (90%) – dolna warstwa

System Sil-Select Plus może być stosowany do preparatyki nasienia do inseminacji domacicznej (IUI), zapłodnienia IVF i ICSI. Podłoże Sil-Select Plus Sperm Washing / Insemination jest przeznaczone do stosowania w technikach ART, w szczególności do płukania i preparatyki plemników oraz przygotowania gradientów gęstości. Podłoże może być stosowane do IUI.
Sil-Select Plus podłoże do preparatyki plemników
Firma FertiPro rozpoczęła działalność w 1992 roku. Od tej pory jest godnym zaufania i niezależnym producentem odczynników do diagnostyki in vitro oraz podłoży do hodowli stosowanych w metodach wspomaganego rozrodu (ART) i diagnostyce niepłodności męskiej. Arcid sp. z o.o. dystrybuuje w Polsce produkty FertiPro od 1994 roku.

AKTUALNY KATALOG (PDF) PRODUKTÓW FERTI PRO – W JĘZYKU POLSKIM LUB W JĘZYKU ANGIELSKIM.

ZOBACZ INNE PRODUKTY Z KATEGORII: TECHNIKI WSPOMAGANEGO ROZRODU.

PRZEJDŹ DO: KONTAKT